Gå till innehåll

Start

Vad är kemi?

När vissa tänker på kemi så kommer minnen från grundskolan med gasolbrännare och saker som ryker ur en genomskinlig behållare fram. Andra ser på kemi som ett karriärsval, även om de som ser på kemi på så vis är en betydligt mindre grupp. Men vad är egentligen kemi?

Svaret är att kemi finns överallt omkring oss. Kemi handlar i grund och botten om materias sammansättning, struktur och egenskaper. Dessa faktorer och de reaktioner ämnen utspelar när något händer. Allt vi ser och allt vi består av är kemiska reaktioner mellan olika ämnen. När vi rör oss är det tack vare kemiska processer som omvandlar näringen vi tidigare ätit till energi som aktiverar våra muskler. Medicinen som hjälper dig är utvecklad av kemister. Kemikalierna du tvättar bort fläckar med är kemi. Allt är kemi.

Vissa nöjer sig med att ha sin kemiutbildning på grundskolenivå och är bekväm med kemin i vardagen, men för den som vill veta mer och lära sig mer finns det framtida vägar att gå.

Studera kemi genom olika utbildningar

Det finns många olika utbildningar inom kemi. Är du inte riktigt säker på om kemi är det naturvetenskapliga ämne som du vill ägna ditt liv åt så finns det även ofta olika breda utbildningar som innehåller lite av flera naturvetenskapliga ämnen. Det är vanligt att man väljer någon form av ingenjörsutbildning med inriktning mot kemi så som; Teknisk kemi, kemiteknik eller kemiingenjör. Vill du efter dina universitetsstudier fördjupa dig extra inom just kemin så finns det många olika master-program som du kan välja helt efter vad du vill fokusera på. Några exempel

på masters inom kemi är:

  • Analytisk kemi
  • Fysikalisk kemi
  • Organisk kemi
  • Elektrokemi

Kemi som yrke

En kemist brukar traditionellt porträtteras som en skum filur som rör i en okänd vätska med glasögon på sned och en något vidbränd laboratorierock. Men, de yrken som finns inom kemin är många. Här kommer några exempel och deras arbetsuppgifter:

  1. En biokemist jobbar, som namnet antyder, även med biologi. Detta är ett perfekt yrke för den som är väldigt intresserad av det naturvetenskapliga. Den som jobbar med biokemi analyserar de kemiska processerna i biologiska ting. Arbetsuppgifterna kan vara väldigt breda men några exempel är; att analysera effekterna av livsmedel i den mänskliga kroppen, att samarbeta med medicinarbetare för att jobba mot sjukdomar eller att studera hur olika växter mår och hur man kan förbättra deras produktion.
  2. Miljökemist. En miljökemist har som uppdrag att forska om olika ämnen som påverkar miljön. Det kan handla om att titta närmare på olika miljögifter eller att komma på sätt att rena vår miljö på effektiva sätt.
  3. Laboratorieingenjör. Detta är den som kanske är närmast den typiska bilden av en skum kemist i rock och vidbränt hår. Men, så fungerar det inte riktigt i verkligheten. En laboratorieingenjör inom kemi studerar då olika saker på ett kemiskt vis. Olika ämnen och föreningar undersöks utefter vad det är som man forskar om. Ofta jobbar en laboratorieingenjör inom läkemedelsindustrin eller med olika former av livsmedel.
  4. Lärare. Den som vill undervisa har stora chanser att jobba med kemi. Oavsett om du vill jobba med grundskolebarn eller på universitetet så finns det jobb för dig. Ofta finns då även möjligheten att kombinera ditt yrke med andra naturvetenskapliga ämnen så som fysik eller biologi.

Kemi som yrke är alltså egentligen ganska brett. Det handlar mest om att forska och ta reda på saker. Utveckling och projektledning är vanligt och där med också just ingenjörer av olika slag. Den som vill jobba med nya läkemedel kan göra det, men inom kemin finns det även jobb för den som vill jobba med kosmetika eller livsmedel. Detta eftersom allt handlar om kemi och kemister behövs inom de flesta branscher.

Bli medlem och få extra hjälp

Vi har uppgraderat hemsidan! Nu är det möjligt att bli medlem och ta del av exklusiv hjälp. Behöver du hjälp med kemiläxan? Eller kanske vill du göra övningsprov? Registrera dig idag! Det finns en gratisvariant och en prenumeration. Blir du gratismedlem får du exklusiva tips, prenumererar du får du specifik hjälp och kan chatta direkt med oss.