Gå till innehåll

Tips

Glöm inte att bli medlem gratis för att få ännu fler tips och läxhjälp!

I kemin brukar man säga att det finns två olika sorters ämnen, rena ämnen och blandade ämnen. Ett rent ämne består bara av en sorts molekyler och kallas homogen. Ett exempel på detta är rent vatten som då bara består av vattenmolekyler, H2O. En blandning däremot består av flera olika molekyler och kallas då heterogen.

Du kan föreställa dig att det är som när du bakar. När du blandar ingredienserna får du en smet. Innan du blandade var ingredienserna rena ämnen, efter hade du en blandning. Det är precis så det fungerar i naturen.

Vilket är vanligast?

I naturen är rena ämnen väldigt ovanliga. Det beror på att dem nästan alltid har fått i sig några andra molekyler. Det är väldigt svårt att hålla sig helt ren.

Dem rena ämnena brukar man hitta i laboratorier när forskarna har separerat dem olika molekylerna för att få ett rent ämne. Man kan tänka sig att dem rena ämnena borde vara bättre för oss än en blandning men så är det faktiskt inte. Vi kan ta destillerat vatten som exempel. Destillerat vatten är rent vatten, det består bara av H2O. Detta vatten kan vi dricka men om vi inte dricker något annat kommer vi inte att må bra. Det beror på att kranvatten innehåller mycket andra mineraler och liknande som vår kropp behöver. Därför behöver vi en blandning av vatten och inte destillerat vatten.

Grundämne:

Det är stor skillnad på ett grundämne och ett rent ämne. Ett grundämne är ett ämne som bara består av en molekyl. Därför är destillerat vatten ett rent ämne men det är inget grundämne.

Nu har du som privatperson eller företag möjlighet att bli sponsor för Gasakademin! Detta innebär att du får vara delaktiv i olika sorters inlägg och tips (tydligt sponsrade inlägg) samt annonsera med banners. Vi har många utrymmen för annonser både på startsidan och bland alla tips. Skicka ett e-postmeddelande om du är intresserad.

Denna information är på grundnivå och väldigt viktig att kunna vad man än ska göra i kemi. Oavsett om det är ett prov för årskurs 7 eller en gymnasieklass. Kom ihåg att använda gästboken om ni har några frågor!

Allt är uppbyggt av små byggstenar som kallas för atomer. Jorden som vi lever på, solen som värmer oss, vattnet som vi dricker och till och med du. Dessa atomer är i sin tur uppbyggda av protoner, neutroner och elektroner. Hur mycket dem har av dessa tre partiklar avgör vilken sorts atom det är. Det kan tillexempel vara en heliumatom, en väteatom eller en kolatom. Ibland händer det att dessa atomer reagerar med varandra.

Reaktioner:

Det finns inte mer än ungefär 100 olika sorters atomer i världen. Dessa atomer kan dock sitta ihop på olika sätt vilket låter dem bilda olika ämnen som luft och vatten. En reaktion sker när dessa atomer ändrar hur dem sitter ihop och därmed bildar ett nytt ämne. Om du vill ha tillbaka det gamla ämnet behöver du en ny reaktion.

Exempel:

Det finns många exempel på kemiska reaktioner. Ett exempel är när syre och väte bildar vatten. Vatten brukar på kemi språk kallas för H2O. Det betyder att vattnet består av två väte och en syreatom. När du blandar syre och väte kommer det inte att hände något, det beror på att du behöver energi för att bryta bindningarna mellan atomerna. När du tillför energi bryts bindningarna och atomerna binder sig på nya sätt vilket då skapar vatten.

Efter en reaktion:

Efter en reaktion kommer det finnas ett nytt ämne istället för det gamla. En sak som du kan vara säker på är att det kommer finnas lika mycket atomer innan som efter. Det beror på att det aldrig skapas atomer och det aldrig förstörs atomer. Dem förändras bara.